مقاله: نقش بازخورد توصیفی در فرآیند یادهی یادگیری بر یادگیری معلمان کوچک

ساخت وبلاگ
چکیده :     نقش بازخورد بعنوان هسته ی مرکزی ارزشیابی کیفی، توصیفی بر یادگیری معلمان کوچک. هدف از این مقاله ب... با عنوان : مقاله: نقش بازخورد توصیفی در فرآیند یادهی یادگیری بر یادگیری معلمان کوچک بخوانید :

    نقش بازخورد بعنوان هسته ی مرکزی ارزشیابی کیفی، توصیفی بر یادگیری معلمان کوچک. هدف از این مقاله بررسی مفهوم بازخورد توصیفی، بررسی تأثیر بازخورد توصیفی بر یادگیری عمیق و پایدار دانش آموزان درفرآیند یاددهی یادگیری می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، اسنادی، تحلیلی با استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی است. یافته های این پژوهش بیانگر، آن است که بازخوردهای توصیفی بر اصلاح و بهبود یادگیری مؤثر می باشد به شرط آن که نقاط قوت و ضعف درست شناسایی، مشخص و بیان شود و رهنمود های مؤثر و ارزشمند در جهت اصلاح و بهبود یادگیری فراگیران ارائه گردد و پایداری و تثبیت یادگیری، پیشرفت تحصیلی، ایجاد علاقه و انگیزش یادگیری، نگرش مثبت به درس و مدرسه، یادگیری مؤثر، عمیق، ماندگار و ... را سبب می شود.

...
نویسنده : بازدید : 20 تاريخ : چهارشنبه 21 مهر 1395 ساعت: 10:08