مقایسه ی آزمون عملکرد با آزمون مداد-کاغذی

ساخت وبلاگ
چکیده :      آزمون مداد - کاغذی به انواع آزمون هایی با پاسخ های چند گزینه ای؛ کامل کردنی؛ جور کردنی؛ صحیح-غل... با عنوان : مقایسه ی آزمون عملکرد با آزمون مداد-کاغذی بخوانید :

     آزمون مداد - کاغذی به انواع آزمون هایی با پاسخ های چند گزینه ای؛ کامل کردنی؛ جور کردنی؛ صحیح-غلط؛ کوتاه پاسخ و تشریحی اشاره دارد. از آزمون مداد - کاغذی برای اندازه گیری دانش کلی؛ محفوظات و درک و فهم آموخته های تحصیلی دانش آموزان استفاده می شود. با اجرای این آزمون ها بیشتر صحیح بودن یا غلط بودن پاسخ های آموخته شده مشخص می شود و یادگیرنده در تولید دانش جدید، خود سنجی و اندیشه ورزی هیچ گونه نقشی ندارد.

مقایسه ی آزمون ها,...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : چهارشنبه 21 مهر 1395 ساعت: 10:08