واژه های همنام(هم آوا)

ساخت وبلاگ
چکیده :  واژه: مجموعهٔ حروفی که یک واحد را تشکیل دهند، «واژه» یا «کلمه» نام دارند. همنامی یکی از روابط... با عنوان : واژه های همنام(هم آوا) بخوانید :

 واژه:

مجموعهٔ حروفی که یک واحد را تشکیل دهند، «واژه» یا «کلمه» نام دارند.

همنامی یکی از روابط مفهومی واژگان است. همنامی در بعضی موارد دارای آوای یکسان، اما صورت نوشتاری متفاوت دارند.که بیشتر در املا مهم هستند. مانند کلمات زیر:

گذاردن: قرار دادن              گزاردن: انجام دادن،بجا آوردن

خوار: ذلیل                         خار : تیغ

قالب: اندازه                        غالب: غلبه

عرض: پهنا ، خلاف طول          ارض: زمین

سد : مانع                              صد: عدد ریاضی

خویش: خود، خویشاوند              خیش: وسیله گاو آهن

اثاث: لوازم                                 اساس: پایه ، بنیاد

قضا: داوری ، حکم کردن              غزا: جنگ ، پیکار

صلاح: مصلحت                             سلاح: ابزار جنگی

ثواب: پاداش                               صواب: درست ، صحیح


موضوعات مرتبط: آموزش ابتدایی همنامهم,...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 6 آذر 1396 ساعت: 13:44